Contenido del disco (1 CD):

Track 1 El Cant de la Senyera 3:18 (popular) 
Track 2 Muntanyes del Canigó 2:47 (Millet) 
Track 3 L'hereu Riera 1:44 (popular) 
Track 4 El Cant dels Ocells 2:35 (popular) 
Track 5 La Balanguera 3:35 (Vives)
Track 6 Lo Pom de Flors 6:29 (Clavé) 
Track 7 Les flors de Maig 9:40 (Clavé)
Track 8 L'Emigrant 3:35 (Vives) 
Track 9 Aura d'Abril 3:41 (Serra) 
Track 10 Pel teu Amor (Rosó) 5:53 (Ribas) 
Track 11 Cançó de Traginers 3:32 (Longás) 
Track 12 Cançó de Taverna 2:07 (Mestres) 
Track 13 Romanç de Santa Llúcia 2:20 (Toldrà) 
Track 14 La Santa Espina 3:35 (Morera)
Track 15 Endreça 2:33 (Lamote de Grignon) 
Track 16 És Juny 0:48 (Lamote de Grignon) 
Track 17 La Font 4:08 (Morera) 
Track 18 Ginesta! 1:33 (Laporta) 
Track 19 Canticel 2:05 (Massana) 
Track 20 L'Aucell profeta 3:07 (Granados) 
Track 21 Per un bes 1:25 (Pahissa) 
Track 22 La Mare de Déu 4:37 (Nicolau) 
Track 23 Per tu ploro! 3:05 (Ventura)

Intérpretes:

Orfeó Català J. Casas, dir. (Tracks 1 a 5) 
Cor Lo Pom de Flors A. Coll, dir. (Tracks 6 a 7) 
Orquestra Maravella Ll. Ferrer, dir. (Tracks 8 a 14) 
Antoni Comas tenor (Tracks 15 a 23) 
Mac McClure piano (Tracks 15 a 23)